Buscar
  • Menú Principal
  • Est. Meteorològica
  • Mareògraf
  • Previsió
Dimarts, 25
de 0 a 12 Horas de 12 a 24 Horas
Alç. Ona (m) 0,4 NO NO 0,4 NO NO
Vent (km/h) 13,9 S S 14,2 S S
Vent (Nudos) 7,5 S S 7,6 S S
Dimecres, 26
de 0 a 12 Horas de 12 a 24 Horas
Alç. Ona (m) 0,4 NO NO 0,5 NNO NNO
Vent (km/h) 14 S S 18,2 NE NE
Vent (Nudos) 7,5 S S 9,8 NE NE
Dijous, 27
de 0 a 12 Horas de 12 a 24 Horas
Alç. Ona (m) 0,4 NNO NNO 0,2 NNO NNO
Vent (km/h) 9,3 SSE SSE 10,6 N N
Vent (Nudos) 5 SSE SSE 5,7 N N
Llindars d'alerta considerats
Alç. sig. (HS): >= 2 m >= 4 m
Vel. vent (Km/h): >= 25 km/h > 50 km/h
Vel. vent (nusos) >= 13 nudos > 27 nudos
Prob. plutja (%): < 50 % >= 80 %
Conveni d'angles (Dir. de procedència)
Rosa Vientos

Rosa de vent pròximes 24, 48 i 72 hores.
Rosa 24h Rosa 48h Rosa 72h Lectura Vel.Viento
Rosa HS pròximes 24, 48 i 72 hores.
Rosa 24h Rosa 48h Rosa 72h Lectura Vel.Viento


Descripció
Latitud: 43.358 N
Longitud: 8.391 W
Posició de l'estació
Date
Dimarts , 25 Dimarts , 25 Dimarts , 25 Dimarts , 25
Hora
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Estat
del cel
Probabilitat
Precipitació (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vel. Vent.
(km/h)
13,9 12,3 13,8 13,2 11,8 11,2 10,7 10,3 9,8 9,4 11,2 9,3 3 3,6 7,2 6,7 7,1 6,7 6,4 6,4 4,4 2,9 10,8 14,2
Vel. Vent.
(Nudos)
7,5 6,6 7,5 7,1 6,4 6,1 5,8 5,5 5,3 5,1 6 5 1,6 1,9 3,9 3,6 3,8 3,6 3,5 3,5 2,4 1,6 5,8 7,6
Dir. Vent S SSE S S S S S S S S S S S N NNE NE NNE N NNO N NNE E S S
(º) S SSE S S S S S S S S S S S N NNE NE NNE N NNO N NNE E S S
Alç. Ona (m) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Dir. Ona NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
(º) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Date
Dimecres , 26 Dimecres , 26 Dimecres , 26 Dimecres , 26
Hora
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Estat
del cel
Probabilitat
Precipitació (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vel. Vent.
(km/h)
12,4 12,6 13,5 14 12,8 11,1 9,5 9,4 8,8 8,4 6,1 3,9 6,7 8,3 8,7 8,4 5,8 6,1 11,8 18,2 11 10,4 9,7 9,5
Vel. Vent.
(Nudos)
6,7 6,8 7,3 7,5 6,9 6 5,1 5,1 4,7 4,5 3,3 2,1 3,6 4,5 4,7 4,5 3,1 3,3 6,4 9,8 6 5,6 5,2 5,1
Dir. Vent S S S S S S SSE SSE SSE S SSE E NE NE NE NNE N N NNE NE NE S S ESE
(º) S S S S S S SSE SSE SSE S SSE E NE NE NE NNE N N NNE NE NE S S ESE
Alç. Ona (m) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
Dir. Ona NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NNO NNO NNO NNO NNO
(º) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NNO NNO NNO NNO NNO
Date
Dijous , 27 Dijous , 27 Dijous , 27 Dijous , 27
Hora
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Estat
del cel
Probabilitat
Precipitació (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vel. Vent.
(km/h)
9,3 6,7 7,2 7,7 8,2 7,5 6,8 6,1 5,6 5,2 4,7 6,1 7,5 8,9 9,5 10 10,6 7,7 4,8 1,9 4,4 7 9,5 8,8
Vel. Vent.
(Nudos)
5 3,6 3,9 4,2 4,4 4,1 3,7 3,3 3 2,8 2,5 3,3 4,1 4,8 5,1 5,4 5,7 4,2 2,6 1 2,4 3,8 5,1 4,7
Dir. Vent SSE S S S S S S SSO S SE ESE E N NNO NNO N N NNO OSO SO SO SSO S S
(º) SSE S S S S S S SSO S SE ESE E N NNO NNO N N NNO OSO SO SO SSO S S
Alç. Ona (m) 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dir. Ona NNO NNO NO NO NO NO NNO NNO NNO NNO NNO NO NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO N N
(º) NNO NNO NO NO NO NO NNO NNO NNO NNO NNO NO NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO NNO N N

Conveni d'angles (Dir. de procedència)


convenio angulos

Fonts:
Puertos del Estado AEMET Meteogalicia
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
72 hores
48 Hores
24 Hores
12 Hores
6 Hores
3 Hores
The Velocitat del vent (km/h) chart showing Velocitat del vent (km/h) series.
The Direcció vent (º) chart showing Direcció vent (º) series.
The Alç. onatge  (m) chart showing Alç. onatge  (m) series.
The Direcció onatge (º) chart showing Direcció onatge (º) series.
The Període pic (s) chart showing Període pic (s) series.
The Període mitjà (s) chart showing Període mitjà (s) series.
Previsió pròximes hores

The Alç. onatge  (m) chart showing Nivell mar (m) series, Nivell mar pred.  (m) series, Marea (m) series.