Buscar
  • Menú Principal
  • Est. Meteorològica
  • Mareògraf
  • Previsió
Divendres, 01
de 0 a 12 Horas de 12 a 24 Horas
Alç. Ona (m) 2 N N 1,7 N N
Vent (km/h) 24,7 NE NE 45,7 ESE ESE
Vent (Nudos) 13,3 NE NE 24,7 ESE ESE
Dissabte, 02
de 0 a 12 Horas de 12 a 24 Horas
Alç. Ona (m) 1,5 NNE NNE 0,8 ENE ENE
Vent (km/h) 42,1 ESE ESE 46,8 SE SE
Vent (Nudos) 22,7 ESE ESE 25,3 SE SE
Diumenge, 03
de 0 a 12 Horas de 12 a 24 Horas
Alç. Ona (m) 0,4 O O 0,3 O O
Vent (km/h) 14,3 ESE ESE 9,7 SSO SSO
Vent (Nudos) 7,7 ESE ESE 5,2 SSO SSO
Llindars d'alerta considerats
Alç. sig. (HS): >= 2 m >= 4 m
Vel. vent (Km/h): >= 25 km/h > 50 km/h
Vel. vent (nusos) >= 13 nudos > 27 nudos
Prob. plutja (%): < 50 % >= 80 %
Conveni d'angles (Dir. de procedència)
Rosa Vientos

Rosa de vent pròximes 24, 48 i 72 hores.
Rosa 24h Rosa 48h Rosa 72h Lectura Vel.Viento
Rosa HS pròximes 24, 48 i 72 hores.
Rosa 24h Rosa 48h Rosa 72h Lectura Vel.Viento


Descripció
Latitud: 43.358 N
Longitud: 8.391 W
Posició de l'estació
Date
Divendres , 01 Divendres , 01 Divendres , 01 Divendres , 01
Hora
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Estat
del cel
Probabilitat
Precipitació (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vel. Vent.
(km/h)
24,7 9,3 4,6 11,2 4,2 7,9 4,7 3 1,4 9 5,6 17,2 24,4 29,9 34,7 36,5 31,8 36 45,7 38,9 32,3 36,4 30,1 37,9
Vel. Vent.
(Nudos)
13,3 5 2,5 6 2,3 4,3 2,5 1,6 0,7 4,9 3 9,3 13,2 16,2 18,8 19,7 17,2 19,4 24,7 21 17,4 19,6 16,3 20,4
Dir. Vent NE NE NE ESE ONO NO NNO S E NE ENE NE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E E E ESE
(º) NE NE NE ESE ONO NO NNO S E NE ENE NE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E E E ESE
Alç. Ona (m) 2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5
Dir. Ona N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NNE NNE NNE NNE NNE
(º) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NNE NNE NNE NNE NNE
Date
Dissabte , 02 Dissabte , 02 Dissabte , 02 Dissabte , 02
Hora
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Estat
del cel
Probabilitat
Precipitació (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vel. Vent.
(km/h)
40,8 42,1 34,2 34 29,8 25,4 30,7 33,1 28,9 22,1 18,1 19,1 25,1 32,6 46,8 44,8 42,6 37,4 35,6 29,7 28,3 27,6 16,4 11,7
Vel. Vent.
(Nudos)
22 22,7 18,4 18,3 16,1 13,7 16,6 17,9 15,6 11,9 9,8 10,3 13,6 17,6 25,3 24,2 23 20,2 19,2 16 15,3 14,9 8,9 6,3
Dir. Vent ESE ESE ESE E E ESE E E E ENE E ESE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE ESE
(º) ESE ESE ESE E E ESE E E E ENE E ESE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE ESE
Alç. Ona (m) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2
Dir. Ona NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE ENE ENE E E E E E E E ENE
(º) NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE ENE ENE E E E E E E E ENE
Date
Diumenge , 03 Diumenge , 03 Diumenge , 03 Diumenge , 03
Hora
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Estat
del cel
Probabilitat
Precipitació (%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vel. Vent.
(km/h)
13,6 14 14,1 14,2 14,3 12,6 10,8 9,1 7,4 5,7 4 4,5 5,1 5,6 6,4 7,2 8 7,5 7,1 6,7 7,2 7,7 8,3 9,7
Vel. Vent.
(Nudos)
7,4 7,6 7,6 7,7 7,7 6,8 5,8 4,9 4 3,1 2,1 2,4 2,7 3 3,5 3,9 4,3 4,1 3,8 3,6 3,9 4,2 4,5 5,2
Dir. Vent ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE SE SSE S S SSE ENE NE NNE NNO NO ONO SO SSO SSO SSO SSO SSO
(º) ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE SE SSE S S SSE ENE NE NNE NNO NO ONO SO SSO SSO SSO SSO SSO
Alç. Ona (m) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Dir. Ona NE NO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
(º) NE NO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Conveni d'angles (Dir. de procedència)


convenio angulos

Fonts:
Puertos del Estado AEMET Meteogalicia
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
72 hores
48 Hores
24 Hores
12 Hores
6 Hores
3 Hores
The Velocitat del vent (km/h) chart showing Velocitat del vent (km/h) series.
The Direcció vent (º) chart showing Direcció vent (º) series.
The Alç. onatge  (m) chart showing Alç. onatge  (m) series.
The Direcció onatge (º) chart showing Direcció onatge (º) series.
The Període pic (s) chart showing Període pic (s) series.
The Període mitjà (s) chart showing Període mitjà (s) series.
Previsió pròximes hores

The Alç. onatge  (m) chart showing Nivell mar (m) series, Nivell mar pred.  (m) series, Marea (m) series.